avana LLC

A auga que trouxeron

Documentario

O documentario "A auga que trouxeron", dirixido por Beatriz Vázquez Campaña, constrúe un relato sobre a realidade das traídas veciñais de auga en Galicia. Estes sistemas son resultado dun proceso histórico onde a veciñanza xogou un papel importante, pois en moitos casos foron os propios veciños quen as construíron, financiaron e xestionaron. Este modelo ofreceu un sistema de abastecemento autónomo adaptado ao contexto territorial do país caracterizado pola alta dispersión poboacional. Esta realidade permanece a día de hoxe mantendo unha xestión autónoma por parte da veciñanza. Ollamos cara o pasado para recoñecer o esforzo colectivo que significou levar a auga ás casas nunha Galicia rural sen servizos básicos garantidos. Analizamos o presente, cos seus retos e conflitos, e albiscamos o camiño a percorrer para unha realidade do común que xestiona un ben tan importante como é o da auga e que debe facer fronte a ameazas como o despoboamento rural ou a seca.

Colaboración: concello das Neves, concello de Mondariz, concello de Moaña, CMVMC do Rosal, CMVMC de Tameiga.

Realizamos
Produción audiovisual.